2.กรุณาเลือกเกมส์ที่ต้องการเล่น
3.สแกนรหัส QR ด้านหรือคลิกเพื่อเปิดเบราร์เซอร์ >คลิก
ขันตอนที่1:สแกนQR Code
ขั้นตอนที่2:ทำตามขั้นตอนเพื่อเข้าสู่ห้องเกมส์
คลิก เพื่อตั้งค่า