ลูกค้าผ่านแอพ
ค้นหาคูมือการติดตั้ง
คู่มือการติดตั้ง ipone
① ติดตั้งวิธีดาวน์โหลด 》ติดตั้ง 》คลิกติดตั้ง》แจ้งเตือน “ยังไม่ผ่านการอนุญาตทางการองค์กร”
② ตั้งค่า》ทั่วไป》การเป็นสวนตัว》หาแอปที่ต้องการติดตั้ง》คลิก อนุญาต

คู่มือการติดตั้ง Android
① ติดตั้งวิธีดาวน์โหลด หลังดาวน์โหลดสำเร็จ คลิกติดตั้ง
② ตั้งค่า》ระบบปลอบไม่ทราบที่มาของแอป》อนุญาต》รีเซ็ต